UNCOPE - SA

מבחן סקירה להתמכרות לסוכרים/קמח ואלכוהול

תורגם ופורסם באישור Bitten’s Addiction

בשאלון הנ”ל “מתוקים” יכולים להיות כל פחמימה כגון עוגות, פסטה, לחם, מאפים, עוגיות, ממתקים, גלידה, שוקולד, שתיה קלה (קולה וכו’), חטיפים, ממתיקים מלאכותיים, וכדו’.

אלכוהול

סוכרים/קמח

1. U= Unplanned Use
צריכה לא מתוכננת

בשנה האחרונה, האם אי-פעם אכלת כמות מתוקים/שתית אלכוהול יותר ממה שהתכוונת?
או האם בילית יותר זמן ממה שהתכוונת באכילת מתוקים/שתית אלכוהול?


2. N = Neglected
הזנחה

האם אי-פעם הזנחת מחויבויות של חיי היומיום בגלל אכילת יתר/ אכילת ממתקים/שתית אלכוהול?


3. C= Cut down
הגבלה

האם הרגשת בשנה האחרונה שאת/ה רוצה או צריך/ה להפחית את כמות המתוקים שהינך אוכל/שתית אלכוהול?


4. O= Objected
התנגדות

האם מישהו או מישהי הביע/ה התנגדות או דאגה לכך שאת/ה אוכל/ת יותר מידי מתוקים/שותה אלכוהול?
האם בני משפחתך, חברים או אדם אחר אמרו לך שהם מתנגדים להרגלי האכילה/שתיה שלך?


5. P = Preoccupied
עיסוק יתר

האם אי-פעם מצאת שהרצון ו/או המחשבות על אכילת מתוקים/שתית אלכוהול מעסיקים אותך מאוד?


6. E = Emotional discomfort
אי נוחות רגשית

האם אי-פעם אכלת מתוקים/שתית אלכוהול על מנת להקל
על הרגשה של חוסר נוחות רגשית כמו עייפות תשישות?, רגזנות, עצב, כעס, שיעמום, וכו'?


1. U= Unplanned Use
צריכה לא מתוכננת

בשנה האחרונה, האם אי-פעם אכלת כמות מתוקים/שתית אלכוהול יותר ממה שהתכוונת?
או האם בילית יותר זמן ממה שהתכוונת באכילת מתוקים/שתית אלכוהול?

סוכרים/קמח

אלכוהול


2. N = Neglected
הזנחה

האם אי-פעם הזנחת מחויבויות של חיי היומיום בגלל אכילת יתר/ אכילת ממתקים/שתית אלכוהול?

סוכרים/קמח

אלכוהול


3. C= Cut down
הגבלה

האם הרגשת בשנה האחרונה שאת/ה רוצה או צריך/ה להפחית את כמות המתוקים שהינך אוכל/שתית אלכוהול?

סוכרים/קמח

אלכוהול


4. O= Objected
התנגדות

האם מישהו או מישהי הביע/ה התנגדות או דאגה לכך שאת/ה אוכל/ת יותר מידי מתוקים/שותה אלכוהול?
האם בני משפחתך, חברים או אדם אחר אמרו לך שהם מתנגדים להרגלי האכילה/שתיה שלך?

סוכרים/קמח

אלכוהול


5. P = Preoccupied
עיסוק יתר

האם אי-פעם מצאת שהרצון ו/או המחשבות על אכילת מתוקים/שתית אלכוהול מעסיקים אותך מאוד?

סוכרים/קמח

אלכוהול


6. E = Emotional discomfort
אי נוחות רגשית

האם אי-פעם אכלת מתוקים/שתית אלכוהול על מנת להקל
על הרגשה של חוסר נוחות רגשית כמו עייפות תשישות?, רגזנות, עצב, כעס, שיעמום, וכו'?

סוכרים/קמח

אלכוהול


מפתח:

1-0 “כן”             מצביע על אכילה חברתית

2-3 “כן”             סיכון ל”שימוש לרעה”

4 או יותר “כן”     סיכון להתמכרות

התשובה “כן” ל- 4 שאלות או יותר, מראה על סיכון להתמכרות לסוכרים/קמח ו/או אלכוהול ו/או לאכילת יתר, ומומלץ לארוך בדיקת  SUGAR® ו/או ADDIS®.

BJ © 2007    Bitten Jonsson